KONYA AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYRIŞTIRMA TESİSİ

MK-2301-21-01-R4-Konya BSB-R4-1
Faaliyet Tarihi: 30.11.2022

    Her geçen gün artan çevre hassasiyeti hem ulusal hem uluslararası taraflarca daha titiz politika geliştirilen bir alan haline gelmiştir. Değişen iklim koşulları, enerji ve ham madde kaynaklarının azalması, maliyetler ve birçok etmen kullanılan ürünlerin hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir sistemin içinde olmasını zaruri hale getirmiştir. Bu amaçlarla atıkların geri kazanımının sağlanması, toplanan atıklarla ilgili doğru verilerin işlenmesi, atığı toplayan resmi veya sivil kurum/kuruluşların bu atığı nerede ve nasıl değerlendireceği hususunda en uygun çözümlerden biri haline gelecek Konya Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi Projesi başlatılmıştır. Proje başlangıçta merkez ilçeler sonra 31 ilçenin tamamında toplanan atıkların doğru bir şekilde sisteme dahil olmasını kapsamaktadır. Bu şekilde hem atıkların özverili bir şekilde toplanıp işlenmesi hem de sıfır atık faaliyetleri kapsamında verilerin doğru takibi sağlanacaktır.

    Proje ilk olarak 2021 yılında planlanmıştır. 02.08.2022 yılında projeye uygun şekilde yapılan mal alım ihalesi sonuçlanmış ve inşaat projesi aşamasına geçilmiştir. Hâlihazırda inşaat projesi tamamlanma aşamasında olup sahada yapılacak zemin etüdü ve revize çalışmaları sonrası yapım ihalesine çıkılacaktır. 

    İş Aşamaları;

Tasarım Çalışmaları : 11.10.2022-10.12.2022

İmalat                             : 11.12.2022-30.01.2023

Montaj                            : 03.02.2023-03.05.2023

Tesis Teslim                  : 02.06.2023