‘KONYA İLİ SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PLANI’ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

IMG_3815
Haber Tarihi: 06.09.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı organizasyonu ve 31 İlçe Belediye Başkanlıkları temsilcilerinin katılımıyla

• İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı revizyon çalışmaları,

• Sokak toplayıcılarının Sıfır Atık Sistemine dahil edilmesi,

• Sıfır Atık Projesi kapsamında mahalli idarelerin görev ve sorumlulukları

konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

    
    Program Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Sayın Serdar Koyuncu'nun konuşmalarıyla başladı. Koyuncu,"İl koordinasyon toplantısını düzenlemek ve sıfır atıkla ilgili yeni çıkan mevzuat kapsamında hepimizin üzerine düşen görevleri yerine getirmemizle ilgili bir günlük çalışma yapmış olacağız. Bu kapsamda bütün ilçe belediyelerimizle bizlere düşen görevlerimiz var. Bu görevlerin ortak bir çalışma platformunda yürütmemiz gerekiyor özellikle sokak toplayıcıları dediğimiz kaynağında sıfır atık ayrıştırma uzmanlarının durumunun görüşüleceği ve çeşitli kararların bağlanacağı bir çalıştayımız olacak" dedi.

Özellikle katı atık konusunda ilçe belediyelerinden ricada bulunan Koyuncu, "Atık sahalarına getirilen atıkların özellikle kül atıklarından ayrı toplanması gerektiğini buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü atıkların taşınması ve bertarafı konusunda bize bayağı zorluklar çıkarıyor. Bu konuda biraz daha hassasiyet gösterilmesine özellikleri rica ediyorum" diye konuştu.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Hülya Şevik, sıfır atık projesinin geçmişten günümüze gelen süreci ve program içeriği hakkında bilgileri aktardıktan sonra, çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının sıfır atık projesi hakkında yürürlüğe giren yasayla ilgili kısa açıklamalarda bulundu.

    Sıfır Atık projesi kapsamında ilçe belediyelerin de bu süreçte etkin bir şekilde yer alacağını belirten Hülya Şevik, “Atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesi amacı ile Sıfır Atık Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. İlimizde de Yönetmelik kapsamında İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı hazırlanarak Mahalli Çevre Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında mahalli idarelerimizin sorumluluklarını yerine getirirken ilimiz genelinde koordinasyonun sağlanmasının ve her bir ilçe belediyemizin bu süreçte etkin bir şekilde rol almasının hedeflerimize ulaşmada önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekleştireceğimiz toplantımız ile mahalli idarelerimizin mevzuat hakkında bilgilendirilmesi, görüş alışverişinde bulunulması ve örnek uygulamalar ile yapılabilecek uygulamalar hakkında fikir edinilmesi sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

    Toplantı iki oturum halinde Çevre Mühendisi Emin Tatlısu'nun Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi Hakkında ve Çevre Mühendisi İbrahim Ceyhan'ın Atık Toplayıcıları Genelgesi hakkında gerçekleştirdikleri sunumla devam etti. Ayrıca, Belediyelerin Sıfır Atık kapsamındaki örnek uygulamalarının da sunumlarına yer verildi.