SIFIR ATIK NEDİR ?

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık miktarının azaltılmasını, etkin atık toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan, atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan hedeftir.                                                                                          

Sıfır Atık Projesini Uygulamanın Faydaları;

1. Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi

2. İsrafın önlenmesi ve tasarruf bilincinin oluşturulması

3. Çevre ve doğal kaynakların korunması

4. Daha az enerji ve su kullanımı

5. Kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması

6. Hammaddelerin tüketiminin azaltılması

7. Oluşan atık miktarının azaltılması

8. Etkin atık toplama sisteminin kurulması

9. Ülke ekonomisine katkı sağlanması

10. İklim değişikliğinin önlenmesine katkı sağlanması

11. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılması