KARATAY SIFIR ATIK PİLOT BÖLGE PROJESİ

KARATAY PİLOT
Faaliyet Tarihi: 15.08.2022

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Ulusal atık yönetim sistemi program, politika ve stratejik planlarına uygun olarak, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı çerçevesinde, şehrimizde sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla:

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Meram Belediyesi ve Karatay Belediyesi işbirliğinde, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması, bilinç ve farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı tutum, davranış ve faaliyetlerin teşvik edilerek desteklenmesi için Sıfır Atık Pilot Bölge Projesi hazırlanmıştır.

 Pilot Bölge Verileri (Karatay)

· Bina Sayısı: 770 adet

· Konut Olan Bağımsız Bölüm Sayısı: 420 adet

· Nüfus: 12.608 kişi

· Eğitim Kurumu: 6 adet

· Kamu Kurumu: 4 adet

· Sosyal ve Kültürel Tesis: 3 adet

· Sağlık Tesisi: 1 adet

· Akaryakıt İstasyonu: 3 adet

· Üniversite: 1 adet

· Tren Garı: -

· Park: 5 adet


Pilot Bölgede başlatılan bu “Geri Dönüşüm Modeli” ile çöpe giden milyonlarca lira ekonomiye kazandırılacaktır. Nihai hedef ise Sıfır Atık Projesini Konya geneline yaygınlaştırmaktır.