KONYA SIFIR ATIK BİLGİ SİSTEMİ

Image 000
Faaliyet Tarihi: 15.10.2022

Sıfır Atık Yönetmeliği ile sıfır atık koordinasyonunu sağlama görevi Konya Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundadır. Konya genelinde sıfır atık ile ilgili koordinasyonu sağlama, atık verilerini takip ve analiz etme ve sıfır atık faaliyetleri yönlendirmede yardımcı olmak için hazırlanan Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi iki aşamadan oluşmaktadır.

Web sayfası:

• Vatandaşa sıfır atık hakkında bilgilendirme yapılmakta,

• Vatandaşın bilgi düzeyini ölçmek ve yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere Sıfır Atık Anketi yapılmakta,

• Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemine kaydedilen veriler doğrultusunda atıkların geri dönüşüme gönderilmesi ile elde edilen kazanımlar (kurtarılan ağaç, enerji tasarrufu, sera gazı emisyonu, hammadde tasarrufu vb.) otomatik olarak hesaplanarak gösterilmekte,

• Konya merkez ilçelerinde yer alan mobil atık getirme merkezi, atık geçicide toplama üniteleri, bitkisel atık yağ toplama kumbaraları, atık ilaç kumbaraları gibi atık getirme noktaları harita ortamında noktasal olarak gösterilerek atık noktalarına vatandaşın kolay erişimini sağlanmaktadır. (sifiratik.konya.bel.tr)

KOSABS:

Konya merkez ilçelerinden başlayarak 31 ilçenin tamamında kaynağında ayrı toplanan atıkların miktarlarını kaynağında Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemine girerek nereden ne kadar atık çıktığını görmemizi sağlamaktadır.

Sisteme kaydedilen veriler doğrultusunda;

• Atık veri yoğunluk haritaları,

• Atık noktaları yoğunluk haritaları üretilebilmekte,

• Yoğunluk haritaları doğrultusunda sıfır atık konusunda eksik bölgeler tespit edilerek ekipman ve eğitim desteği sağlanmaktadır.

• Sistemdeki noktasal veriler ile adrese dayalı nüfus bilgileri kullanılarak ilçe, mahalle, cadde/sokak ve bina bazında raporlar alınabilmekte ve nüfusa dayalı analizler yapılabilmektedir.

• Sistemdeki veriler kullanılarak atıkların geri dönüşüme gönderilerek ne kadar sera gazı emisyonu önlendiği, enerji tasarrufu sağlandığı, ne kadar ağaç kurtarıldığı gibi hesaplamalar otomatik yapılabilmektedir.

Sistemde 3 farklı kullanıcı tipi bulunmakta olup bunlar;

o Bireysel veri girişi yapacak vatandaş ve belediye atık toplayıcı personeli

o Girilen verileri denetleyen rapor ve analizlerini yapan ilçe yetkili personeli

o Koordinasyonu sağlayan, il geneli raporlama ve analizleri yapan Büyükşehir Belediyesi yetkili personelidir.

Sistemde ilçe yetkilendirmesi ile ilçe yöneticileri sadece kendi ilçelerine ait verileri görerek kendi ilçeleri için hesaplamaları ve analizleri yapabilmektedir.

KOSABS mobil uygulama olarak yapım aşamasında olup 2023 itibariyle play store ve app store’den indirilebilecektir.