Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi Nedir?

KOSABS RESİM
Sıfır Atık Yönetmeliği ile sıfır atık koordinasyonunu sağlama görevi Konya Büyükşehir Belediyemizdedir. Bu doğrultuda hazırlanan Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi iki aşamadan oluşmaktadır.
1. Web sayfası: Vatandaşı sıfır atık hakkında bilgilendirmek ve Konya merkez ilçelerinde yer alan mobil atık getirme merkezi, atık geçicide toplama üniteleri, bitkisel atık yağ toplama kumbaraları gibi atık getirme noktaları harita ortamında noktasal olarak gösterilerek atık noktalarına vatandaşın kolay erişimini sağlanmak amaçlanmaktadır. (sifiratik.konya.bel.tr)
2. KOSABS: Konya merkez ilçelerinden başlayarak 31 ilçenin tamamında kaynağında ayrı toplanan atıkların miktarlarını kaynağında sisteme girerek nereden ne kadar atık çıktığını görmemizi sağlamaktadır. Sisteme kaydedilen veriler doğrultusunda atık yoğunluk haritaları, atık noktaları yoğunluğu gibi haritalar üretilebilmekte ve bu haritalar doğrultusunda sıfır atık konusunda eksik bölgeler tespit edilerek ekipman ve eğitim desteği sağlanmaktadır. Ayrıca sistemdeki veriler kullanılarak ilçe, mahalle, cadde/sokak ve bina bazında raporlar alınabilmekte ve nüfusa dayalı analizler yapılabilmektedir. Yine sistemdeki veriler kullanılarak atıkların geri dönüşüme gönderilerek ne kadar sera gazı emisyonunu önlendiği, enerji tasarrufu sağlandığı, ne kadar ağaç kurtarıldığı gibi hesaplamalar otomatik yapılabilmektedir. Sistemde ilçe yetkilendirmesi ile ilçe yöneticileri kendi ilçelerine ait verileri görerek kendi ilçeleri için hesaplamaları ve analizleri yapabilmektedir.

Kayıt olmak için https://sifiratik.konya.bel.tr/kbb/bizeyazin adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf
KOSABS RESİM