SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özgeçmiş

1971 Yılında Konya ili Seydişehir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Seydişehir’de tamamladı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde lisansını, 1996 yılında ise Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1994 - 2003 Yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yaptı. 2003-2011 yılları arasında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Arge ve Projeler Biriminde görev yaptı. 2011 - 2014 Yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesinde Enstitü Sekreterliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 - 2019 Yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında Turizm Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2019 – 2022 Yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri ile Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Halen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında Sürdürülebilir Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sürdürülebilir Eğitim Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) İklim değişikliği, hava yönetimi (sera gazı ve karbon azaltımı, vb.), yeşil enerji yönetimi, sıfır atık ve atık yönetimi ile ilgili eğitim, etkinlik ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak,
b) İklim değişikliği, sıfır atık ve atık yönetimi konularında bilinçlendirme ve farkındalık sağlanması amacıyla müdürlük koordinasyonunda okullar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar ile halka eğitimler verilmesini sağlamak,
c) Konut ve işyerlerinden daha az atık çıkarılmasının sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların değerlendirilmesi ve geri kazanılması çalışmalarına katılımı sağlamak üzere ilgili kişilere yönelik gerekli eğitim çalışmalarını yapmak,
ç) Eğitim çalışmaları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yapmak/yaptırmak, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
d) Geri kazanılabilen veya çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafı mümkün olan ürünlerin kullanılmasını ve geri kazanılmış maddelerden imal edilen malzeme ve ürünlerin tercih edilmesini teşvik etmek,
e) Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını hazırlamak ve kurulacak sistemi öneri halinde MÇK’ya sunmak,
f) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde ilçe belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,
g) Sıfır Atık Yönetimi uygulamalarının en etkin şekilde faaliyete geçmesini sağlamak ve kamuoyuna tanıtılması için planlamalar yapmak,
h) Halkın, Daire Başkanlığının faaliyet alanları ile ilgili konular hakkındaki talep ve şikayetlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,
ı) Daire Başkanlığındaki diğer müdürlüklerin faaliyet alanları konularında toplumu bilinçlendirme amacıyla çalışmalar yapmak,
i) Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak olan kamu spotu, afiş, broşür, vb. eğitim materyalleri hazırlamak/hazırlatmak,

MUSTAFA YILMAZ
SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | MUSTAFA YILMAZ
SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ