ASLIM DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI

Aslım Enerji Üretim Tesisi1
Faaliyet Tarihi: 27.09.2021

    Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Belediyelerince toplanan evsel atıkların depolandığı Aslım Katı Atık Depolama Sahasının kapasitesi dolmuş ve saha 2017 yılı itibariyle kapatılmıştır.