TERMAL YAKMA TESİSİ

KONYA ENTEGRE ATIK BERTARAF VE T
Faaliyet Tarihi: 27.09.2021

    Selçuklu, Meram, Karatay ve Çumra ilçeleri tarafından toplanan günlük ortalama 1500 ton evsel atık Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahsında bertaraf edilerek atıkların çevreye olası etkileri ortadan kaldırılmaktadır.
        Aynı saha içerisinde bulunan depolanan termal yakma tesisi, katı atık düzenli depolama sahasına gelen evsel, ticari ve kurumsal kaynaklı evsel nitelikte katı atıkların ve tehlikesiz endüstriyel atıkların; çevreye olası kirletici etkilerinin ortadan kaldırılması ve nihai düzenli depolamanın minimuma indirilmesi amacıyla 2020 yılı içerisinde sahada 822 ton/gün atık yakma kapasitesine sahip Termal Bertaraf Tesisi inşaatı tamamlanarak, lisans alınmıştır.