TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİMİZ

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON
Faaliyet Tarihi: 27.09.2021

İlimizde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların ayrı toplanması, taşınması ve bertarafı işlemleri 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.
    İlimizde 31 ilçede, yaklaşık 1000 adet sağlık kuruluşundan kaynaklanan aylık ortalama 300 ton tıbbi atık, sterilizasyon işlemine tabi tutulmaktadır. 3 adet özel tıbbi atık aracıyla toplanan tıbbi atıklar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde basınçlı buhar yöntemiyle sterilize edildikten sonra Konya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilmektedir.
    İlimizdeki sağlık kuruluşlarında oluşan patolojik atıklar aynı iş kapsamında ayrı bir şekilde toplanarak Ankara’daki yakma tesisinde bertaraf edilmektedir.
Tesiste bulunan 2 adet sterilizasyon cihazının toplam atık işleme kapasitesi günlük 30 ton’dur. Tıbbi atıklar basınçlı buharla sterilizasyon (otoklav) yöntemi ile sterilize edilerek evsel atık niteliği kazandırıldıktan sonra Düzenli Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir.