HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI YÖNETİMİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE
Faaliyet Tarihi: 27.09.2021

Belediyemizde, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının kontrolü “2872 sayılı Çevre Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Aslım’da bulunan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahasında 2020 yılında 521.794 ton atık depolanmıştır.
Depolanan inşaat/yıkıntı atıklarının kırma eleme tesisinde geri dönüşümü sağlanmaktadır. 2020 yılında 133.371 ton inşaat/yıkıntı atığı geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmıştır.
Çevre kirliliğinin ve kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla, hafriyat denetim ekiplerimiz tarafından günlük denetimler yapılmakta, bu denetimlerde hafriyat araçlarının kaçak döküm, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını taşıma izni belgesi, GPS ( Araç takip cihazı), dolgu izni, atık taşıma ve kabul belgesi kontrolleri sağlanmaktadır. Ayrıca beton mikserleri de sıkı bir şekilde denetlenerek kurallara uymayanlar hakkında cezai müeyyideler uygulanmaktadır.
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan firmalara taşıma izin belgesi verilmektedir. 2020 yılında 46 adet taşıma izin belgesi verilmiştir.
Dolgu yapacak firmalar Belediyemize başvurarak dolgu izni almaktadır.
Yapılan denetimlerde GPS, taşıma izin belgesi, atık taşıma ve kabul belgesi olmayan, kaçak hafriyat toprağı ve moloz dökümü yapan araçlara cezai işlem uygulanmaktadır.
Evinde ve işyerinde küçük çaplı tadilat yapan vatandaşlarımızın molozları konteyner ile toplanmaktadır. Belediyemiz bu amaçla, hidrolik sistemle çalışan 1 adet çift kollu vinç ve 5 adet konteyneri hizmete almıştır. Randevu sistemiyle ücretli olarak yürütülen uygulamada, tadilat atığı olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi üzerinden veya doğrudan belediyeye başvurabilmektedirler.
“Alo Moloz Hattı”nı arayan vatandaşlara moloz taşınması konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Kaçak dökümlerin önlenmesi ve takibinin yapılması amacıyla kamera takip sistemi hayata geçirilmiş ve şehrin muhtelif yerlerine 13 adet kamera yerleştirilmiştir. Şehrin belirlenen noktalarına yerleştirilen kameralar, ekiplerimiz tarafından anlık takip edilerek kaçak döküm yapanlar tespit edilmekte ve tespit edilen araçlara gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır.