ASLIM ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Aslım Enerji Üretim Tesisi1
Faaliyet Tarihi: 02.10.2011

2004-2017 yılları arasında Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Belediyelerince toplanan evsel atıkların depolandığı Aslım Katı Atık Depolama Sahası içerisinde bulunan Aslım Enerji Üretim Tesisinde 2019 yılında 20.294.011 kilowatt, 2020 yılında 11.981.713 kilowatt elektrik üretilmiştir. Tesiste gaz miktarı azaldığı için 2021 yılı sonunda tesis kapatılacaktır.