KONYA ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Konya Entegre Atık Bertaraf ve
Faaliyet Tarihi: 27.09.2021

Atıklardan oluşan metan gazının değerlendirilmesi amacıyla kurulan Elektrik Üretim Tesisimizde 2019 yılında 55.650.607 kilowatt, 2020 yılında 64.306.494 kilowatt elektrik üretilmiş ve aynı zamanda bertaraf işlemleri sırasında oluşan gazların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturdukları tehdit ortadan kaldırılırken bir yandan da fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan alternatif elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir.