ATIK CAM

     Kum, soda ve kireç kullanılarak cam üretilmektedir. Cam sanayi kullandığı hammaddeler, enerji kullanımı, yakma sıcaklığı ve baca gazları ile üzerinde önemle durulması gereken bir hava kirletici niteliğindedir. Cam atıklar Güneş ışıklarını büyüteç etkisi ile bir noktada toplar ve yangınlara sebep olur. Ev, işyeri ve araba camlarının üretim aşamasında iki cam katmanı arasında plastik esaslı malzeme bulunduğu için geri dönüşümü mümkün olmamaktadır.

CAM AMBALAJ ATIK TÜRLERİ

-Renkli veya renksiz tüm cam şişeler

-Kavanozlar
1 Ton ATIK CAM Ne Kazandırır?
32 Kg Sera Gazı
42 kWh Enerji
1.5m3 m3 Depolama Alanı Kazancı
30 Kg Ham Madde Tasarrufu