KAĞIT

     Kağıt,  hammadde miktarında önemli oranda tasarruf sağlaması ve ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle önemli geri dönüşüm ürünüdür.

   Atık kağıtlar toplanarak selüloz hammaddesi olarak yeniden kağıt-karton ürünlerinin imalinde kullanılmaktadır.

    Atık kağıtların toplanıp ayrıştırılması ile çevre kirliliğini azaltmaya katkıda bulunmuş oluruz.


KAĞIT AMBALAJ ATIK TÜRLERİ

-Okunmuş gazete, dergi ve mecmualar

-Kullanılmış defterler, kitaplar, not kağıtları

-Atık kartonlar

-Plastik içermeyen bisküvi, sakız vb. kağıtları

-Kağıt torbalar

-içerisinde sıvı bulunmayan tetrapaklar(süt, meyve suyu vb. içecek kutuları)


1 Ton KAĞIT Ne Kazandırır?
177 Kg Sera Gazı
4100 kWh Enerji
%40 Enerji Tasarrufu
17 Adet Kurtarılan Ağaç
2.5m3 m3 Depolama Alanı Kazancı
800 Kg Ham Madde Tasarrufu